Vad kostar det att ta ett SMS-lån?

I denna artikel behandlar vi de kostnader som tillhör ett SMS-lån. När man tänker ta ett sms-lån är det viktigt att man har förståelse för alla de kostnader som tillhör lånet: det kan handla om ansökningskostnader, räntekostnader, påminnelsekostnader med mera.

Ansökningskonstnader

De flesta långivare idag låter dig ansöka gratis via sin hemsida, men det händer också att långivare tar en avgift på 20-60kr per ansökning. I de allra flesta fallen tar långivaren en kostnad endast för de som ansöker via SMS. I det fallet kostar det ca 20 kr per SMS (vanligen 2-3 st.) för att göra en ansökan.

Räntekostnader

Långivarnas affärsidéer baserar sig på att låntagaren betalar ränta på den lånade summan. Alla långivare har alltså räntekostnader på sina lån. Hur stora kostnaderna är beror helt och hållet på långivaren, summan som du önskar låna och löptiden för lånet. Som en tumregel så är den effektiva räntan högre ju kortare lånet är och då blir räntekostnaderna också relativt sätt högre än för ett längre lån.

Några exempel på kostnader för ett 30 dagars sms-lån:

  • Att låna 500 kr kostar 125 kr (du betalar alltså 625 kr tillbaka till långivaren)
  • Att låna 1000 kr kostar 250 kr (du betalar 1250 kr tillbaka)
  • Att låna 2000 kr kostar 350 kr
  • Att låna 3000 kr kostar 450 kr
  • Att låna 5000 kr kostar 900 kr
  • Att låna 10 000 kr kostar 2100 kr

Påminnelsekostnader

Om du inte har betalat tillbaka den lånade summan då löptiden går ut kommer långivaren att skicka en betalningspåminnelse åt dig. Detta kostar mellan 50-150 kr per påminnelse och ju längre du väntar med att återbetala desto dyrare kommer det att bli för dig.

Gratislån

Även om alla långivare har en ränta på sina lån så finns det så kallade gratislån och andra erbjudanden som låter dig låna utan ränta. Detta gäller endast för personer som inte har lånat hos företaget tidigare och summan som man kan låna utan kostnader är ofta endast 500 kr eller 1000 kr.

© Anneli Marketing Oy 2013